Aksjon StoppBlokk ble startet i 2002 for å markere motstand mot bygging av høyblokk på Vestbanen spesielt og mot bygging av høyblokker i Oslo generelt. I 2005 vedtok bystyret en høyde-begrensning på 12 etasjer – unntatt Bjørvika og Vaterland.

«Jeg hater høyhus» – Edvard Munch

(2016-04-22) Erling Okkenhaug viser, med lavmælt vidd, hvorfor Lambda ikke bør bygges. Ulf Andenæs gjør det samme i sin kronikk hvor Lambda sammenlignes med Concorde.

Høyhus utnytter ikke arealet i byen bedre

(2015-10-29) Sivilarkitekt Erik Collett utfordrer det nye byrådet:

Opp langsmed vestsiden av Kirkeveien har de relativt høye lamellbyggene store utearealer mellom seg, men vinneren i utnyttelse er faktisk karée- eller kvartalsbebyggelsen på østsiden av Kirkeveien. Både Grünerløkka og Frogner-strøket med sin kvartalsbebyggelse er tettest befolket i Oslo.

Vi glemmer å bygge tett

(2015-10-18) Thomas Thiis-Evensen minner oss på hvilke byer vi liker best:

Det vi har glemt, er å bygge tett. Slik som byer har vært laget i hundrevis av år og som vi valfarter til i pilegrimsflokker: Roma, Barcelona, Paris, Røros, Risør, Amsterdam. Men de er jo gammeldagse, slikt kan vi ikke kopiere i vår dynamiske tidsalder? I stedet er vi «moderne» og halvkopierer den åpne byen, opprinnelig introdusert av Le Corbusier for rundt 100 år siden med frittstående blokker, lameller og plener.

Kampen kjemper mot høyhus

(2014-10-29) Beboerne på trivelige Kampen ønsker ikke høyblokker i nabolaget:

vi er redde for at de skal lage en bydel som ikke fungerer godt for folk ... at de ender opp med å lage fremtidens slum

Bygger framtidens slum på Ensjø

(2014-10-30) ...vi er redde for at de skal lage en bydel som ikke fungerer godt for folk. At de ender opp med å lage fremtidens slum ...

«Oslo Plaza og Postgirobygget skulle aldri vært bygget»

(2014-03-26) Lederen av Oslo Arkitektforening, Erik Collett, mener høyhusene i Oslo var et feilgrep. Han sider videre:

Det er for sent å gjøre noe med det nå, men vi må unngå å gjør feilen enda en gang

Arikiteter vegrer seg ofte for å kritisere andres bygg, og det er flott å se en arktitekt — attpåtil en med et viktig verv — snakke så fornuftig.

Drabantbyer

(2013-06-19) Raymond Johansen har besøkt blokkbebyggelse i Trondheim og uttaler:

–Å bo i drabantbyene skal være attraktivt. Å bruke penger for å få det til, er utgift til inntekts ervervelse

Uttalelsen virker krampaktig positiv: det skal være attraktivt å bo i drabantbyer. Selv tror vi formatet er noe av problemet, og at man ikke løser probelemene før man river blokkene. Bygg heller byer som tiltaler mennesker. Singsaker, Nordnes og Grünerløkka er gode eksempler fra våre største byer.

Det stormer rundt bygningene i Barcode

(2012-12-12) Aften melder at: Det blir utrolig kaldt og forblåst for dem som beveger seg mellom husene.

Bygg tradisjonelt

(2012-03-08) «Få verdsetter en bydel fordi den ligner på alt annet, bare litt større eller høyere. Dessverre er det nettopp betydningen av urban egenart som har blitt aktivt forglemt de seneste sytti år; modernismen ble ikke kalt International Style for ingenting.»

Trollsplinten

(2012-01-05) «Når arkitekter utroper høyblokken til et umistelig kulturminne, så bør de ikke la sentimentale følelser skvulpe helt over. En uskjønn historie ligger bak.»

Niels Torp: Vi har gjort nok ugagn i Oslo nå

(2011-11-13) I en kronikk i Aftenposten setter Niels Torp ord på det mange mener: «Vår generasjon har gjort nok ugagn, denne store og viktige byutvidelsen behersker vi ikke med det mannskapet som er tilgjengelig.»

Frp snur: Lambda er for stort, stygt og dyrt

(2011-09-05) Fremskrittspartiet snur i Lambda-saken og vil heller legge Munch-museet til Nasjonalgalleriet. Dermed er det ikke lenger flertall i Oslo bystyre for å bygge enda en høyblokk i vannkanten, og byen kan puste litt lettere. Takk!

Statoil vs. Facebook

(2011-02-28) Audun Engh skriver: Der Facebook lar seg inspirere av moderne åpen nettverkstenkning velger Statoil å kopiere totalitære systemers arkitektur. Bildene som viser hvordan Statoils nye hoverkvarter til forveksling ligner et Soviet-bygg fra 1975 er kostelige.

Frp vil rive boligblokker i Groruddalen

(2011-02-11) FrP står vanligvis på feil side i høyblokk-debatter. Men det kan endre seg. Kanskje vi skal kvitte oss med noe av det som er bygget på 60-tallet og bringe ting litt mer ned på bakken, og bygge småhus og villabebyggelse, sier Henning Holstad, som leder programkomiteen i Oslo Fremskrittsparti.

«Høyhus-kø i Oslo»

(2011-01-05) Aften melder om høyhusene står i kø i Oslo. Det er leit at Nordea og KLP presser på for å få høyere og bredere blokker midt i Oslo. Erling Okkenhaugs har sagt noe viktig om dette: «Det finnes ingen eksempler på vellykkede steder med høyhus i Norge.»

Underskriftaksjon mot Bjørvika-muren

(2009-12-14) www.fjordbyaksjonen.no

Munch-siloen

(2009-09-06) I en serie artikler [1][2][3] har Østkantliv dekket saken om Munch-muséet der bystyret nylig — med støtte fra Venstre — vedtok å bygge en 16 etasjes betongblokk i strandkanten. Bjørn Bratten skriver bl.a.:

Hvordan skal vi forklare dette fenomenet? Hvorfor lande på en overvektig karikatur av danskebåten? Munchs kunst skriker jo ut nettopp mot dette brutale, det umenneskelige.

Krystallen i tusen biter

(2008-12-03) Dagbladet skriver «Med arbeidstittelen «Freedom of the Mountains» begynte planleggingsarbeidet av det som i skulle bli fire 25 meter høye blokker på til sammen 52 000 bokvadratmeter på skyggesiden av Kvitfjell. Nå vil ikke kjøperne gjøre opp for seg og Krystallen står som et stygt sår i vakker natur. Dermed har vi fått enda noen mislykkede høyblokker i Norge.

KLP

(2008-04-04) Aften rapporterer KLP ønsker å bygge enda høyere enn Postgirobygget og Plaza. Det beste man kan si om planen er at en høyblokk i dette området, som allerede er ødelagt av høyblokker, vil skade Oslo mindre enn andre steder. Vi mener likevel at enegien bør brukes på å rive slike forfeilede bygg og ikke drømme om flere. Dersom KLP forvalte pengene dine er det kanskje på tide å flytte investeringen.

–Ingen vellykede høyhus

(2008-05-04) Erling Okkenhaug fra Allgrønn og omgivelser har mange gode sitater i en artikkel i Dagbladet:

«Høyhustilhengerne sitter i tradisjonelle og hyggelige bydeler som Grünerløkka og Majorstua, og drømmer om Metropolis. Men nede hvor vi har metropols, utenfor Oslo Plaza, der sitter ingen av dem og koser seg. Det finnes ingen eksempler på vellykkede steder med høyhus i Norge. Og problemet er ikke bare høyder, det bygges ofte for store volumer i sårbare bygningsmiljøer. Det blir et format og en skala som er umenneskelig uansett, uavhengig om debatt om stil»

Barcode eller Bykode? Fly inn i landskapene!

(2008-01-28) Inventio-prosjektet ved UiO har gjort Barcode- og Bykode-forslagene tilgjengelig i Google Earth sitt format. Det betyr at du selv kan bevege deg inn i forslagene — du kan fly over bygningene og gå gjennom gatene. For å få til dette må du innstallere et program (Google Earth) på datamaskinen din og laste ned to filer (Bykode og Barcode). Dette er en fin måte å visualisere planlagte prosjekter på og vi foresår herved at alle byggesøknader legges ut på nett med maskinlesbare modeller.

Det var en gang en kommune...

Les eventyret om Oslo på www.byenvår.no!

Forsvinner utsikten din?

Den planlagte Bjørvika-muren vil endre utsikten til mange innbyggere i Oslo. Vi har laget en modell som gjør de mulig å montere inn den nye bebyggelsen i hvilket som helst bilde fra Bjørvika. Vi trenger bilder fra forskjellige vinkler. Send oss et bilde og vi legger inn Bjørvika-muren til skrekk og advarsel.

Under kan du se hvordan utsikten fra Ekebergveien vil endre seg.

Her er et bilde sett fra 7. etage i Havnelageret:

Høringsrekord!

Oslopuls melder at Bjørvikamuren tar høringsrekord. –Det er tydelig at det har vært en aksjon på gang i tillegg til den på Internett, sier informasjonssjef Dagny Gärtner Hovig. I sine syv år i etaten har hun aldri opplevd maken til respons på en høringssak.

Utsikt fra Enerhaugen

Under kan du se hvordan utsikten fra Enerhaugen vil bli med tre forskjellige byggeforslag i Bjørvika. Hvilket forslag liker du best?
Barcode8-9 etg4-7 etg.

Rekord-mange protester i Bjørvika

Velkommen til fjordbyen

Reguleringsplanen for Bjørvika har vært ute til høring. Mer enn 30000 mennesker har protestert mot planene gjennom det elektroniske oppropet. Dette er et rekordstort tall som ikke enkelt kan ignoreres. Mange har også sendt inn høringsuttalelser og vi forventer at PBE foretar en grundig gjennomgang av disse før saken sendes over til politisk behandling.